Therapie

Wat kun je verwachten

Voorafgaand aan het behandeltraject neem ik een anamnese (intakegesprek) af en tijdens de eerste massage inspecteer ik en observeer ik je voeten. Dit is de basis voor een globaal behandelplan, welke voetreflexbehandelingen ik ga doen. Ik kijk altijd naar voedings-, slaap-, en leefpatronen.

Gedurende de behandelingen bespreek ik een aantal levensaspecten met jou:

  • Werk
  • PrivĂ©
  • Relaties

Je krijgt altijd opdrachten/oefeningen mee naar huis, dus de zelfwerkzaamheid is hoog.

Met regelmaat pas ik dieptegesprekken toe, o.a. om je:

  • Door een stuk pijn heen te helpen en de transformatie hiervan rustig te laten verlopen.
  • Valkuilen helder te krijgen
  • Levensloop te bespreken

De rode draad in je leven wordt duidelijk waarmee je oude gedragspatronen kunt doorbreken om zo weer helemaal bij je zelf te kunnen komen.

De frequentie van behandelen hangt af van de klachten. Waar nodig zal ik extra begeleiden met TuiNa.

Ik ben aangesloten bij LVNG, een consult wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door de meeste ziektekostenverzekeraars.www.lvng.nl